WYNAGRODZENIE

Staramy się, aby korzyści ze współpracy z Kancelarią, były dla Klienta wymierne w stosunku do poniesionych kosztów. Wynagrodzenie ustalamy tak, by nie stało się w ocenie naszego Klienta zbytecznym ciężarem, obniżającym poziom satysfakcji ze współpracy z nami.

WYNAGRODZENIE JEDNORAZOWE

W przypadku pojedynczych zleceń ustalamy wynagrodzenie indywidualnie, na potrzeby konkretnej sprawy, po oszacowaniu stopnia jej skomplikowania, koniecznego czasu prowadzenia, liczby zaangażowanych pracowników itp.

WYNAGODZENIE WEDŁUG STAWKI GODZINOWEJ

Stawka godzinowa Kancelarii w zależności od stopnia trudności i zaangażowanych w pomoc prawną specjalistów. Rozliczenie wynagrodzenia następuje na podstawie zestawienia czynności.

ABONAMENT MIESIĘCZNY

Ustalamy indywidualnie z Klientem, jaka liczba godzin pracy Kancelarii w miesiącu będzie się mieścić w abonamencie. Każdy miesiąc kończymy rozliczeniem godzin pracy Kancelarii. Przedstawiamy zestawienie wykonanych czynności i wskazujemy jednocześnie, o ile godzin abonament w danym miesiącu został przekroczony.

All Rights Reserved © 2016 Paweł Maciakiewicz