PORADY ONLINE

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom proponujemy skorzystanie z porady prawnej za pośrednictwem poczty elektroniczej.

W celu uzyskania porady on-line prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się poniżej. W odpowiedzi otrzymają Państwo informację o wysokości wynagrodzenia oraz przewidywanym terminie udzielenia porady. W przypadku gdyby do udzielenia porady niezbędne było uzyskanie określonych dokumentów, stosowna informacja zostanie Państwu podana w zwrotnej wiadomości.

Niezwłocznie po dokonaniu wpłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Kancelaria przystąpi do sporządzania opinii. Odpowiedź wraz fakturą VAT zostanie przesłana według Państwa życzenia albo za pośrednictwem poczty elektronicznej albo listem poleconym za pośrednictwem poczty.

All Rights Reserved © 2016 Paweł Maciakiewicz